O CEIP A Rúa participa no proxecto experimental E-DIXGAL no curso 2014-2015

O proxecto E-DIXGAL ten por obxectivo a utilización exclusiva de recursos dixitais nas aulas Abalar, prescindindo por tanto dos tradicionais libros de texto.

No curso 2014-2015 inicia o proxecto a aula de 5º de primaria, con 25 alumnos/as, para incorporarse no curso seguinte (2015-2016) unha nova aula de 5º de primaria, ao tempo que continuaría en 6º curso a aula do curso anterior.

Con data do 5 de setembro de 2014, na web de espazo Abalar, atopamos unha información sucinta das características deste proxecto.

Procomún: Rede de recursos educativos en aberto

O Espazo Procomún Educativo incorpora unha Rede Social Docente na que os membros dispoñen dun espazo personal y de espazos sociais para crear, valorar e difundir experiencias e contidos educativos. A Rede está integrada na estrutura de Procomún de Recursos Educativos Abertos (REA), vinculando usuarios  e recursos educativos mediante un sistema de etiquetado social, votacións, contextos educativos, recomendacións de uso e comunidades de aprendizaxe entre pares.

Podemos rexistrarnos en procomun.educalab.es  e coñecer de cerca as funcións que ofrece participando e interactuando con outros membros desta nova rede social educativa, onde xa se comezaron a crear as primeiras comunidades de práctica profesional.

 

 

Mellora da competencia lectora: recursos TIC

Aplicación LEA (Lectoescritura Adaptada), de Juan García Moreno, do CEIP Blas Infante, en Lebrija, Sevilla. Ten por obxectivo facilitar a aprendizaxe, semidirixida ou autónoma, das competencias lectoras e escritoras básicas, tanto na súa fase inicial como nas de afianzamento. Ver información didáctica sobre esta aplicación.

Aplicación ALE (Axuda á Lectoescritura), Aplicación desenvolvida pola Junta de Andalucía na que se presentan varias actividades de ortografía, lectura, escritura e vocabulario.  Autores: Francisco López Hijano y Francisco Vega Sepúlveda.

Ayudaalalectoescritura

 

Dende o banco de recursos de Educarex, da Junta de Extremadura, traemos un par de recursos TIC para traballar a aprendizaxe da lectura, a mellora da velocidade lectora e, en último termo, a comprensión de textos e a competencia lectora. Estes recursos están elaborados partindo da filosofía de Glenn Doman, e  son:

MÉTODO INTERACTIVO DE LECTURA FUNDAMENTADO NA FILOSOFÍA DE GLENN DOMAN (Primeiro e Segundo Ano),  elaborado por Santiago Ortiz, Antonio Vega e Diego Guerrero. Recoméndase ler o manual antes de comezar a utilizar a aplicación. O programa completo estrutúrase en 3 cursos de 30 semanas de duración cada un. Dun xeito progresivo o alumno/a irá adquirindo velocidade lectora e desenvolvendo a habilidade lectora.

Aplicación para mellorar a competencia lectora, de Santiago Ortiz, Diego Guerrero e Santiago Campo. Permite ler tanto palabras como textos á velocidade que nós lle indiquemos previamente. Ten unha proba de velocidade lectora e é totalmente configurable de xeito que permite crear listas de palabras e textos a gusto do usuario. Tamén dispón dun manual moi completo.

 Á parte do anterior, outro enlace para educación primaria, con Actividades para mellorar a comprensión e a velocidade lectoras, e a habilidade visual, na web do C.E.I.P. «Benedicto XIII», de Illueca (Zaragoza). Na mesma web podemos atopar Actividades para a maduración lectora en educación infantil.

Outro máis é a web Reglas de Ortografía, onde ademais de traballar este tema tamén ten probas de velocidade lectora e de comprensión, con textos adaptados aos diferentes ciclos de educación primaria.

No blog Aula de apoyo: pase sin llamar…  publican un artigo que recompila recursos variados para atender todas as dimensións da mellora da velocidade e fluidez lectora.  Destacan os exercicios, fichas e actividades online para mellora da velocidade lectora publicadas na web Psicologoescolar.com

Na web Logopedia escolar en Asturias atopamos outra recompilación de recursos para a aprendizaxe da lectoescritura.

A recompilación máis completa e extensa que atopei está no blog Segundo Y Tercer ciclo primaria (3º – 4º y 5º) : ejercicios, recursos y actividades. (O blog de Hiara).

Aplicacións para mellorar a competencia lectora

Dende o banco de recursos de Educarex, da Junta de Extremadura, traemos un par de recursos TIC para traballar a aprendizaxe da lectura, a mellora da velocidade lectora e, en último termo, a comprensión de textos e a competencia lectora.

Estes recursos están elaborados partindo da filosofía de Glenn Doman, e  son:

MÉTODO INTERACTIVO DE LECTURA FUNDAMENTADO NA FILOSOFÍA DE GLENN DOMAN (Primeiro e Segundo Ano),  elaborado por Santiago Ortiz, Antonio Vega e Diego Guerrero. Recoméndase ler o manual antes de comezar a utilizar a aplicación. O programa completo estrutúrase en 3 cursos de 30 semanas de duración cada un. Dun xeito progresivo o alumno/a irá adquirindo velocidade lectora e desenvolvendo a habilidade lectora.

Aplicación para mellorar a competencia lectora, de Santiago Ortiz, Diego Guerrero e Santiago Campo. Permite ler tanto palabras como textos á velocidade que nós lle indiquemos previamente. Ten unha proba de velocidade lectora e é totalmente configurable de xeito que permite crear listas de palabras e textos a gusto do usuario. Tamén dispón dun manual moi completo.

Aula TIC: mecanografía

Os alumnos e alumnas de 2º ciclo de primaria comezamos as actividades da aula de informática aprendendo a escribir no teclado do ordenador CON TODOS OS DEDOS DAS DÚAS MANS E SEN MIRAR AO TECLADO.

O máis importante para escribir rápido é practicar dez ou quince minutos cada día. É moito mellor practicar un ratiño cada día que moito un só día e os restantes nada.

No vídeo que temos deseguido podemos fixarnos ben en como hai que colocar os dedos para escribir correctamente.

Nos nosos ordenadores do colexio podemos practicar co programa KTOUCH (software libre para linux). Tamén podemos practicar online, en internet, nas páxinas de Cursomeca, de ARTypist ou de Vedoque.

Aula TIC: o procesador de textos

Os alumnos/as de 2º curso de primaria comezamos as clases na aula de informática. O primeiro día traballamos co PROCESADOR DE TEXTOS, que se chama OpenOffice. O procesador de textos é a aplicación ou programa que nos serve para escribir textos no ordenador.

Antes de nada encendemos o ordenador e unha vez que podemos ver o escritorio imos ao MENÚ PRINCIPAL, pinchamos co rato na etiqueta APLICATIVOS e alí buscamos as etiquetas OFIMÁTICA e PROCESADOR DE TEXTOS OPENOFFICE. Pinchando co rato nesta última ábrese o procesador de textos.

Una vez aberta a aplicación OPENOFFICE podemos comezar a escribir. Hoxe escribimos o noso nome e as diferentes partes que ten un ordenador, que son, por exemplo:
TORRE
MONITOR
DISCO DURO
MEMORIA
VENTILADOR
TECLADO
RATO…

From AulaTIC

Unha vez que rematamos co documento temos que gardalo. Para iso imos ao MENÚ PRINCIPAL de Openoffice, e na etiqueta FICHEIRO eliximos a opción GARDAR COMO.

From AulaTIC

Desprégase unha nova ventá: en primeiro lugar temos que escribir un nome para o noso ficheiro, por exemplo “Pezas do ordenador” e logo escollemos un cartafol onde gardalo (se non existise temos que crealo), lembrando que debe gardarse dentro do cartafol DOCUMENTOS. Finalmente pulsamos no botón GARDAR.

From AulaTIC

Dese xeito xa temos gardado o noso documento. A próxima vez que queiramos abrilo para seguir escribindo nel teremos que ir ao MENÚ DO ESCRITORIO e escoller LUGARES e a seguir DOCUMENTOS. Dentro do cartafol DOCUMENTOS buscamos o noso cartafol e alí dentro atoparemos o ficheiro que xa poderemos volver a abrir pinchando co rato.

Recursos TIC para o 2º ciclo de primaria

Non esquezamos que internet é un recurso, un grande e excepcional recurso, pero non basta con utilizalo de calquera xeito arbitrario. O desenvolvemento da competencia dixital e de tratamento da información ten por obxectivo que o alumnado acade un manexo básico dos ordenadores e sobre todo saiba tratar coa información, é dicir, saiba buscala, seleccionala, analizala, interpretala e comunicala. O xeito de conseguilo será poñendo ao alumnado diante de situacións nas que necesite tratar a información. O profesor desenvolve o papel de guía, que coa debida estruturación deseña situacións de aprendizaxe adaptadas ao seu alumnado. As cazas do tesouro e as webquests son recursos moi axeitados para buscar este obxectivo. Tamén preparar presentacións que acompañen unha exposición oral. Neste tipo de tarefas, relativamente abertas, o alumnado e o profesor xogan papeis moi activos: o traballo está na mente dos actores e o produto en proceso de elaboración. Pouco disto pode dalo sen máis internet.

Existen outro tipo de actividades, centradas na avaliación de contidos, que utilizan a tecnoloxía flash, e que son moi do agrado do alumnado pola súa similitude cos xogos de ordenador e pola compoñente lúdica que ofrecen. Pero pensamos que o seu potencial para facilitar a aprendizaxe do alumnado está moi sobredimensionado. Por iso recomendamos a súa utilización dun xeito prudente e limitado.

No nivel de 2º ciclo de primaria, podemos traballar no ámbito TIC os seguintes contidos:

– Manexo básico do sistema operativo: abrir e pechar o sistema, abrir e pechar aplicacións, crear carpetas persoais, crear ficheiros…

– Editar textos sinxelos co procesador de texto OpenOffice

– Iniciación á mecanografía: pódense utilizar estes enlaces Vedoque, ARTypist, Cursomeca.

– Busca de información en internet: navegador Firefox, buscador Google, Wikipedia, etc.

– Visualizar diferentes contidos explicativos, por exemplo, para o tema sobre O ciclo da augavídeos, animacións multimedia, imaxes,…

– Cazas do tesouro, webquests.

– Crear un blog de aula onde o alumnado participe elaborando as anotacións (entradas).

– Actividades flash online para calquera tipo de contido curricular (JClic, LIM, HotPotatoes…)

Podemos atopar recursos nos seguintes enlaces:

CEIP de Quiroga Recompilación de recursos educativos, que inclúe recursos didácticos interactivos da editorial Anaya

CEIP_TIC Pedro Corchado Bailén (Jaén)   Moi boa, con moitas actividades flash, pero tamén contidos resumidos das diferentes materias e enlaces a webs con contidos.

Recursos para nuestra clase Recompilación de actividades flash clasificadas para as distintas materias do segundo ciclo de primaria.

Leo lo que veo web educativa elaborada por : Mercedes Senac e Esther Pazos. É un Dicionario temático-visual, que ten por obxectivo facilitar a aprendizaxe do vocabulario e a comprensión lectora, a alumnos de E. Infantil e Primaria. A web inclúe tamén xogos de discriminación auditiva, actividades de lectoescritura e lectura comprensiva, actividades CLIC , webquest , etc…

Palabras Amigas Web con recompilación de recursos.

Ver aquí para unha relación máis completa de recursos TIC no ensino primario.

Guías para o bo uso de internet entre os máis novos/as

O pasado mes de marzo, Childnet International publicou en lingua castelá unha Guía para pais e profesores para fomentar un uso responsable de internet por parte de nenos e adolescentes. Colaboraron Promusicae, Sage y FAP. Esta Guía céntrase na defensa da propiedade intelectual nos contidos de música, cine e televisión en internet. Pódese descargar neste enlace.

Pero como acontece a miúdo,  para coñecer unha realidade de xeito crítico non chega cunha soa pata da mesa, e aínda que teñamos que asumir un maior esforzo intelectual, se realmente queremos ter unha posición fundamentada sobre este tema, debemos saber máis.

Recentemente, en TVE emitiuse o documental ¡Copiad, malditos!, con licencia Creative Commons, e que ofrece outra perspectiva sobre a propiedade intelectual na era de internet. (Este documental ten unha duración de 58 minutos. Recomendamos especialmente a súa visualización a partir do minuto 47:00).

Este documental non foi moito do agrado do Instituto Ibercrea, creado por catro entidades españolas de xestión colectiva de dereitos de propiedade intelectual: Agedi, Aie, Cedro e Sgae. Na súa web expoñen as súas queixas ao respecto.

A rede de Hacktivistas vén de editar unha Contra-Guía á publicada anteriormente por Childnet International, baixo o título de “Música, Cine y Televisión legal, libre y gratuita en internet”, esta vez dirixida a nais e profesoras, onde expoñen e defenden outro punto de vista na defensa dos dereitos de propiedade intelectual. Nas imaxes enlazadas abaixo poden compararse as diferentes portadas destas guías así como o seu contido.

Día de internet (17 maio)

Os centros de educación primaria podemos participar nas actividades programadas con motivo do día mundial de Internet que se celebrará o próximo 17 de Maio. Hai premios, a través de votación online, para as poesías, contos e debuxos presentados polos nenos/as sobre Internet e as Novas tecnoloxías.

A temática escollida nesta edición é “Internet e os Dereitos Fundamentais”. Cada traballo debe inspirarse nuns dos 10 dereitos recollidos na Carta de Principios e Dereitos en Internet”.

Podes obter máis información pinchando na imaxe:


Asimesmo, na actividade denominada MURO, calquera membro da comunidade educativa pode expresar as súas reflexións e propostas sobre a Carta dos Principios e Dereitos Fundamentais en Internet.


O idioma galego e a informática

Se “queremos galego” tamén nos nosos computadores, témolo a un clic á nosa disposición

Mentres a Xunta paga por unha tradución parcial e trapalleira do Windows á transnacional dominante, centos de voluntarias e voluntarias traducen ao galego centos de aplicacións para normalizar o uso do galego na informática.

Ver artigo de  XOSÉ MANUEL BAÑOS GARCÍA, no blog Terra e Tempo

Staypressed theme by Themocracy